လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ႕ အႏၱရာယ္မ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္မ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈမိတာေလး ျပန္လည္ ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္..

 

၁. ကေလးမ်ားကို အေရးေပၚကိစၥမွ တစ္ပါး အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳခြင္႕ မေပးသင္႔ပါ။  ကေလးမ်ား၏ ဦးေခါင္းခြံသည္ လူၾကီးမ်ားႏွင္႕စာလွ်င္ အလြန္းပါးလႊာျပီး ဦးေႏွာက္တြင္လည္း လူၾကီးထက္စာလွ်င္ အရည္ပါ၀င္မႈ ပိုမို မ်ားျပားေသာေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ ထုတ္လႊင္႕ေသာ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႕ အလြယ္တကူ လွ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႕ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုျမင္႔တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ကေလးတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း ရွိေနပါကလည္း ၄င္း လက္ကိုင္ဖုန္းကို ေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ ထား၍ အိပ္စက္ျခင္းကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ေစလိုပါသည္။

ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖင္႔ ေသဆံုးသူ ကေလးအေရအတြက္သည္ အျခားကင္ဆာျဖင္႕ ေသဆံုးေသာ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုျမင္႔မားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ( Sydney TV News Report)

ဦးေႏွာက္ကင္ဆာသည္ အသက္၁၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင္႕ အသက္ ၃၄ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဒုတိယ ေသႏႈန္းအမ်ားဆံုး ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါသည္။ ( Neurologychannel.com)

 

၂.ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္၀န္ရွိေနသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ေသာသူမ်ား လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႕ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ မိခင္၏ ကိုယ္တြင္းရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ သေႏၶသားေလာင္းသည္ အလြန္ႏူးညံ႔ သိမ္ေမြ႔လြန္းေသာေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ ျဖာထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ ၄င္း ဖြံ႔ျဖိဳးစ သေႏၶသားေလာင္းအား ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ေပြ႔ပိုက္ထားရင္းျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြယ္ပိုးထားရင္းျဖင္႕ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာျခင္းကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင္႔ပါသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္သာ တိုတိုႏွင္႕လိုရင္းသာ ေျပာဆိုသင္႕ပါသည္ ။၃. လက္ကိုင္ဖုန္းကို အခ်ိန္ကန္႕သတ္ျပီးမွေျပာပါ။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာၾကာေျပာေလ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ၊ မ်က္စိကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႔ စကားေျပာလွ်င္ တိုတုိႏွင္႕ လိုရင္းေျပာက်င္႔ ျပဳလုပ္ပါ ။ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ သင္၏ ေငြေၾကးကိုသာ အကုန္အက် သက္သာေစသည္မဟုတ္။ သင္၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။

၄. သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာ စကားေျပာရသည္႕ ေနရာမ်ားအတြက္ ရိုးရိုးၾကိဳးဖုန္းကိုသာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသံုးျပဳပါ။ ၾကိဳးမဲ႕ cordless ဖုန္းမ်ားသည္လည္း လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိွဳင္း ၿဖာထြက္မွဳ အလြန္ျမင္႔မားျပီး အသံုးမျပဳခ်ိန္မွာတြင္ပင္ လိႈင္းမ်ား ျဖာထြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၅.လက္ကိုင္ဖုန္းကို ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႕ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းေ၀းထားပါ။  ဖုန္းေျပာလွ်င္လည္း မိမိဦးေခါင္းႏွင္႕ အနည္းဆံုး ၂လက္မခန္႕ခြာ၍ ေျပာျခင္းျဖင္႕ ဦးေႏွာက္သို႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိွဳင္းမ်ား ေရာက္ရွိျခင္းကို ၇၅%ႏႈန္႔ခန္႕ ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ေဂ်ာ႔ခ်္ကားလို၏ အၾကံေပးခ်က္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကို မည္သည္႕အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ခႏၶာႏွင္႕ အနည္းဆံုး ၆လက္မ ၇လက္မခန္႔ ေ၀းေ၀းထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

၆. အျပင္သြားလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ခါးပတ္တြင္ ခ်ိတ္သြားျခင္း၊ လက္တြင္းကိုင္ေဆာင္သြားျခင္း၊ အကၤ်ီအိတ္ေထာင္မ်ားအတြင္း ထည္႔သြားျခင္းတို႕ကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ ၀မ္းဗိုက္ရွိ ခႏၶာကိုယ္တစ္ရွဴးမ်ားသည္ ဦးေခါင္းထက္ပို၍ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားကို ပို၍လွ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း  ကေလးရရွိရန္ အခြင္႔အေရး နည္းပါးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မျဖစ္မေန အိတ္အတြင္းထည္႕ယူသြားဖို႕ လိုအပ္လာလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္း ကီးပက္( Key Pad) ကို ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အေနအထားတြင္ ထား၍ သယ္ယူသြားျခင္းက ဖုန္းအဲန္တင္နာႏွင္႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ႕ပါ။

၇. လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာလွ်င္ နားၾကပ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ သီခ်င္းမ်ားကို နားၾကပ္ျဖင္႕ အခ်ိန္ၾကာျမင္႕စြာ နားေထာင္ျခင္းတို႕သည္လည္း လက္ျဖင္႕ကိုင္၍ ဖုန္းေျပာျခင္းထက္ သံုးဆပိုျပီး နားႏွင္႕ ဦးေႏွာက္ကို လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ နားၾကပ္မ်ားမွာ အဲန္တင္နာသဖြယ္ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႕  လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ နားအတြင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႕ နားၾကပ္ကိုအသံုးျပဳ၍ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။

၈. ဖုန္းေျပာလွ်င္ နားႏွင္႕ တိုက္ရိုက္ကပ္ေျပာျခင္းထက္ စပီကာဖြင္႕၍ ေျပာျခင္းက သင္႕အတြက္ ပို၍ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႕ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းျခင္းသည္ မိမိက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ ဘလူးတု(ခ်္)ကို အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းေျပာျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ျဖာထြက္ျခင္း အပံုတစ္ရာလွ်င္ တစ္ပံုသာ ရွိေတာ႕သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ဘလူးတုခ်္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟူ၍ေတာ႕ မေျပာႏုိင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ ဘလူးတုခ်္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ နားသို႕တုိက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သျဖင္႕ အသံုးျပဳသူမ်ား စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

.သတၱဳျဖင္႕ ျပဳလုပ္ထားေသာ အလုံပိတ္အခန္းမ်ား ဓာတ္ေလွကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ မီးရထား၊ ေျမေအာက္ရထား၊ စက္ကိရိယာမ်ား အတြင္းစသည္တို႔ႏွင္႕ အျခား သတၱဳအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ သတၱဳအေဆာက္အဦး အလံုပိတ္မ်ားသည္  လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားအား ၄င္းတို႕ထဲတြင္ ေလွာင္အိမ္သဖြယ္ ပိတ္မိေနေစကာ သင္ႏွင္႕ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါက လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားသင္႕ပါသည္။

၁၀.ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ မိေသာ ေနရာတြင္သာ ဖုန္းေျပာသင္႕ပါသည္။ လိုင္းေကာင္းစြာ မမိေသာေနရာ၊ အရွိန္ျဖင္႔သြားလာေနေသာ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ေျမေအာက္ရထား တို႕ေပၚတြင္ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ ယင္းကဲ႕သို႕ အျမန္ေျပးလႊားေနေသာ ေနရာမ်ားေပၚမွ ဖုန္းေျပာပါက အနီးဆံုး တယ္လီဖုန္းစေတရွင္သို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လက္ကိုင္ဖုန္းသည္ ပါ၀ါပို၍ စိုက္ထုတ္ရေသာေၾကာင္႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ျဖာထြက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

၁၁.ညအိပ္ခ်ိန္တြက္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားသင္႕ပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ လွ်ပ္စစ္နာရီ၊ ႏုိးစက္ႏွင္႕ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားမွ ျဖာထြက္ေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ သင္၏ အိပ္စက္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားျခင္း၊ အျခား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း မိမိႏွင္႕ေ၀းရာေနရာ(အနည္းဆံုး ၆ေပခန္႕အကြာ)တြင္ ထားသင္႕ပါသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိဆိုတာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ အျငင္းပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္.. တယ္လီဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ႕ ကုမၸဏီၾကီးေတြကေတာ႕ သူတို႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းမွာ စိုးတဲ႕အတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္းဟာ ဘာအႏၲရာယ္မွ မရွိေၾကာင္း ခုခံေျပာဆိုေနၾကေပမဲ႔ အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင္႔၍ မိမိက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ ေစာင္႕ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစရွင္။


(Important Tips for Cell Phone Users) Source from Funzug.com