လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ႕ အႏၱရာယ္မ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္မ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈမိတာေလး ျပန္လည္ ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္..

 

၁. ကေလးမ်ားကို အေရးေပၚကိစၥမွ တစ္ပါး အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳခြင္႕ မေပးသင္႔ပါ။  ကေလးမ်ား၏ ဦးေခါင္းခြံသည္ လူၾကီးမ်ားႏွင္႕စာလွ်င္ အလြန္းပါးလႊာျပီး ဦးေႏွာက္တြင္လည္း လူၾကီးထက္စာလွ်င္ အရည္ပါ၀င္မႈ ပိုမို မ်ားျပားေသာေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ ထုတ္လႊင္႕ေသာ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႕ အလြယ္တကူ လွ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႕ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုျမင္႔တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ကေလးတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း ရွိေနပါကလည္း ၄င္း လက္ကိုင္ဖုန္းကို ေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ ထား၍ အိပ္စက္ျခင္းကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ေစလိုပါသည္။

ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖင္႔ ေသဆံုးသူ ကေလးအေရအတြက္သည္ အျခားကင္ဆာျဖင္႕ ေသဆံုးေသာ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုျမင္႔မားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ( Sydney TV News Report)

ဦးေႏွာက္ကင္ဆာသည္ အသက္၁၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင္႕ အသက္ ၃၄ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဒုတိယ ေသႏႈန္းအမ်ားဆံုး ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါသည္။ ( Neurologychannel.com)

 

၂.ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္၀န္ရွိေနသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ေသာသူမ်ား လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႕ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ မိခင္၏ ကိုယ္တြင္းရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ သေႏၶသားေလာင္းသည္ အလြန္ႏူးညံ႔ သိမ္ေမြ႔လြန္းေသာေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ ျဖာထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ ၄င္း ဖြံ႔ျဖိဳးစ သေႏၶသားေလာင္းအား ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ေပြ႔ပိုက္ထားရင္းျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြယ္ပိုးထားရင္းျဖင္႕ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာျခင္းကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင္႔ပါသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္သာ တိုတိုႏွင္႕လိုရင္းသာ ေျပာဆိုသင္႕ပါသည္ ။၃. လက္ကိုင္ဖုန္းကို အခ်ိန္ကန္႕သတ္ျပီးမွေျပာပါ။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာၾကာေျပာေလ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာ၊ မ်က္စိကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႔ စကားေျပာလွ်င္ တိုတုိႏွင္႕ လိုရင္းေျပာက်င္႔ ျပဳလုပ္ပါ ။ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ သင္၏ ေငြေၾကးကိုသာ အကုန္အက် သက္သာေစသည္မဟုတ္။ သင္၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။

၄. သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာ စကားေျပာရသည္႕ ေနရာမ်ားအတြက္ ရိုးရိုးၾကိဳးဖုန္းကိုသာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသံုးျပဳပါ။ ၾကိဳးမဲ႕ cordless ဖုန္းမ်ားသည္လည္း လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိွဳင္း ၿဖာထြက္မွဳ အလြန္ျမင္႔မားျပီး အသံုးမျပဳခ်ိန္မွာတြင္ပင္ လိႈင္းမ်ား ျဖာထြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၅.လက္ကိုင္ဖုန္းကို ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႕ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းေ၀းထားပါ။  ဖုန္းေျပာလွ်င္လည္း မိမိဦးေခါင္းႏွင္႕ အနည္းဆံုး ၂လက္မခန္႕ခြာ၍ ေျပာျခင္းျဖင္႕ ဦးေႏွာက္သို႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိွဳင္းမ်ား ေရာက္ရွိျခင္းကို ၇၅%ႏႈန္႔ခန္႕ ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ေဂ်ာ႔ခ်္ကားလို၏ အၾကံေပးခ်က္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကို မည္သည္႕အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ခႏၶာႏွင္႕ အနည္းဆံုး ၆လက္မ ၇လက္မခန္႔ ေ၀းေ၀းထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

၆. အျပင္သြားလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ခါးပတ္တြင္ ခ်ိတ္သြားျခင္း၊ လက္တြင္းကိုင္ေဆာင္သြားျခင္း၊ အကၤ်ီအိတ္ေထာင္မ်ားအတြင္း ထည္႔သြားျခင္းတို႕ကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ ၀မ္းဗိုက္ရွိ ခႏၶာကိုယ္တစ္ရွဴးမ်ားသည္ ဦးေခါင္းထက္ပို၍ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားကို ပို၍လွ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း  ကေလးရရွိရန္ အခြင္႔အေရး နည္းပါးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မျဖစ္မေန အိတ္အတြင္းထည္႕ယူသြားဖို႕ လိုအပ္လာလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္း ကီးပက္( Key Pad) ကို ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အေနအထားတြင္ ထား၍ သယ္ယူသြားျခင္းက ဖုန္းအဲန္တင္နာႏွင္႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ႕ပါ။

၇. လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာလွ်င္ နားၾကပ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ သီခ်င္းမ်ားကို နားၾကပ္ျဖင္႕ အခ်ိန္ၾကာျမင္႕စြာ နားေထာင္ျခင္းတို႕သည္လည္း လက္ျဖင္႕ကိုင္၍ ဖုန္းေျပာျခင္းထက္ သံုးဆပိုျပီး နားႏွင္႕ ဦးေႏွာက္ကို လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ နားၾကပ္မ်ားမွာ အဲန္တင္နာသဖြယ္ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႕  လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ နားအတြင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင္႕ နားၾကပ္ကိုအသံုးျပဳ၍ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။

၈. ဖုန္းေျပာလွ်င္ နားႏွင္႕ တိုက္ရိုက္ကပ္ေျပာျခင္းထက္ စပီကာဖြင္႕၍ ေျပာျခင္းက သင္႕အတြက္ ပို၍ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႕ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းျခင္းသည္ မိမိက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ ဘလူးတု(ခ်္)ကို အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းေျပာျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ျဖာထြက္ျခင္း အပံုတစ္ရာလွ်င္ တစ္ပံုသာ ရွိေတာ႕သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ဘလူးတုခ်္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟူ၍ေတာ႕ မေျပာႏုိင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ ဘလူးတုခ်္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားမွာ နားသို႕တုိက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သျဖင္႕ အသံုးျပဳသူမ်ား စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

.သတၱဳျဖင္႕ ျပဳလုပ္ထားေသာ အလုံပိတ္အခန္းမ်ား ဓာတ္ေလွကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ မီးရထား၊ ေျမေအာက္ရထား၊ စက္ကိရိယာမ်ား အတြင္းစသည္တို႔ႏွင္႕ အျခား သတၱဳအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ သတၱဳအေဆာက္အဦး အလံုပိတ္မ်ားသည္  လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားအား ၄င္းတို႕ထဲတြင္ ေလွာင္အိမ္သဖြယ္ ပိတ္မိေနေစကာ သင္ႏွင္႕ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါက လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားသင္႕ပါသည္။

၁၀.ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ မိေသာ ေနရာတြင္သာ ဖုန္းေျပာသင္႕ပါသည္။ လိုင္းေကာင္းစြာ မမိေသာေနရာ၊ အရွိန္ျဖင္႔သြားလာေနေသာ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ေျမေအာက္ရထား တို႕ေပၚတြင္ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင္႕ပါသည္။ ယင္းကဲ႕သို႕ အျမန္ေျပးလႊားေနေသာ ေနရာမ်ားေပၚမွ ဖုန္းေျပာပါက အနီးဆံုး တယ္လီဖုန္းစေတရွင္သို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လက္ကိုင္ဖုန္းသည္ ပါ၀ါပို၍ စိုက္ထုတ္ရေသာေၾကာင္႕ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ျဖာထြက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

၁၁.ညအိပ္ခ်ိန္တြက္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားသင္႕ပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ လွ်ပ္စစ္နာရီ၊ ႏုိးစက္ႏွင္႕ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားမွ ျဖာထြက္ေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားသည္ သင္၏ အိပ္စက္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ပိတ္ထားျခင္း၊ အျခား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း မိမိႏွင္႕ေ၀းရာေနရာ(အနည္းဆံုး ၆ေပခန္႕အကြာ)တြင္ ထားသင္႕ပါသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိဆိုတာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ အျငင္းပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္.. တယ္လီဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ႕ ကုမၸဏီၾကီးေတြကေတာ႕ သူတို႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းမွာ စိုးတဲ႕အတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္းဟာ ဘာအႏၲရာယ္မွ မရွိေၾကာင္း ခုခံေျပာဆိုေနၾကေပမဲ႔ အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင္႔၍ မိမိက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ ေစာင္႕ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစရွင္။


(Important Tips for Cell Phone Users) Source from Funzug.com

ဆန္းဆန္းျပားျပား ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ေဆာင္မ်ား

ကမၻာတစ္လႊားမွာ ထူးထူးျခားျခား ပံုသ႑ာန္ေတြေၾကာင္႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ႕ ေက်ာက္တံုးေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ရွင္။ လူေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ဖန္တီးမႈေၾကာင္႕ မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ရဲ႕ စြမ္းအားမ်ားေၾကာင္႕း စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဆန္းဆန္းျပားျပား ျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ ကမၻာ႔ေနရာ အႏွံ႔အျပား ၁၀ ေနရာက ဆြဲေဆာင္မႈအား အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒီ ကမၻာတစ္လႊားက ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရတဲ႕ ေက်ာက္တံုးေတြထဲမွာ ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီတည္ထားတဲ႕ ေက်ာက္တံုးဟာ ထိပ္ဆံုးက ပါ၀င္ပါတယ္။

Golden Rock ( Myanmar)ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ အဆင္းျဖင္႔ ကမၻာ႔အံ႔ဖြယ္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္

ခပ္ေစာင္းေစာင္ အေနအထားျဖင္႔ မည္သည္႔ အေထာက္အကူမွ မပါဘဲ သဘာ၀ရဲ႕ ဆန္းက်ယ္မႈျဖင္႔ ရပ္တည္ေနေသာ ေစတီေတာ္ၾကီး

အေ၀းက ၾကည္႔လွ်င္ လြမ္းေမာဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရတဲ႕ ေစတီေတာ္

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုအနီးတြင္ တည္ရွိျပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက Golden Rock လို႕ေခၚဆိုၾကတဲ႕ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီဟာ ေတြ႔ျမင္ရသူတိုင္း မအံ႕ၾသဘဲ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားတဲ႕ ေက်ာက္တံုးေစတီေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတီေတာ္ တည္ရွိရာ ေက်ာက္တံုးဟာ လံုးပတ္ ေပ ၅၀ က်ယ္၀န္းျပီး ဂရင္းႏိုက္ေက်ာက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းတဲ႔ ေရႊဆိုင္းမ်ားေၾကာင္႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေရႊေရာင္အဆင္းျဖင္႔ ၀င္း၀ါေနျပီး ေစတီေတာ္တစ္ဆူလံုးဟာ ဥာဏ္ေတာ္အျမင္႔ ၁၈ေပ ရွိပါတယ္… ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေစတီျဖစ္ျပီး အံ႔မခန္းဖြယ္ ထူးျခားမႈေတြေၾကာင္႔  ျပည္တြင္း ဘုရားဖူးသူမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းလွပါတယ္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီဟာ ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္အစြန္းဖ်ားေပၚမွာ ျပဳတ္က်လုတဲတဲ တည္ရွိေနျပီး ကမၻာေျမၾကီးရဲ႕ ဆြဲငင္အားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္သည္႔ႏွယ္ တည္႔မတ္စြာ တည္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.. အေ၀းက လွမ္းၾကည္႕လွ်င္ ေအာက္ကို ျပဳတ္က်သြားေတာ႔မည္ဟုပင္ ထင္ရေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းဖြယ္ ရွိေနျပီး အင္အား အနည္းငယ္ေလးျဖင္႕ တြန္းလိုက္ရံုမွ်နဲ႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရာသီဥတုဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊မိုးဒဏ္ မည္မွ်ပင္ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း မည္သည္႔ ေထာက္ကူထိန္းမထားျခင္းမွ မပါဘဲ သဘာ၀အတိုင္း ထိုေက်ာက္ေဆာင္ အစြန္းေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ တည္ရွိေနႏိုင္တာေၾကာင္႕ ထူးျခားဆန္းျပားျပီး ကမၻာေက်ာ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Wave (Arizona, USA)တြန္႕ကာ ေကြးကာ

လိႈင္းမ်ား

ဒီလို ကပ္သီးကပ္သပ္ ေလွ်ာက္ရပါတယ္.

အထပ္ထပ္ အလႊာလႊာ


Coyote Buttes သဲေက်ာက္လႊာေတြဟာ  အေမရိက၊ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ရွိ ေကာ္ရိုရာဒို ကုန္းျပင္ျမင္႔ေဒသမွာ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ ေရလိႈင္းပံု ေက်ာက္လႊာမ်ားျဖစ္ျပီး လွပဆန္းက်ယ္ေသာ အေရာင္အေသြးမ်ားနဲ႔ ထူးထူးဆန္းဆန္း လိႈင္းတြန္႔မ်ားလို အလႊာလႊာ အထပ္ထပ္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတာမို႕ The Wave လို႕ေခၚဆိုၾကပါတယ္..  ေျခလွ်င္ ေတာင္တက္ ခရီးျဖင္႔သာ အဲဒီ ေက်ာက္လႊာေတြကို လွည္႔ပတ္ၾကည္႔ရႈႏိုင္ျပီး လိႈင္းတြန္႔ေက်ာက္လႊာမ်ားဟာ ပတ္ပတ္လည္ အနည္းဆံုး ၆မိုင္နီးပါး က်ယ္၀န္းျပီး အျမင္႕ဆံုးေနရာေတြဟာ ေပ ၃၅၀ ခန္႕ ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္.. ေတာင္တက္၀ါသနာပါသူမ်ားနဲ႕ စြန္႔စားခရီးသြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းလွတဲ႔ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းေဒသမွာ မည္သူမွ် ညအိပ္ခြင္႕ မရွိဘဲ ေတာင္တက္အေတြ႔အၾကံဳ မရွိသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း သြားဖို႕ မသင္႔ေတာ္ဘူးလို႕ ဆိုပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ႕ လမ္းျပေတြ ငွားျပီးမွ သြားေရာက္သင္႔တဲ႕ ေဒသျဖစ္ျပီး  ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ေျခာက္ေသြ႔လွတဲ႕ ကႏၱာရ ေဒသျဖစ္တာေၾကာင္႔ အစားအေသာက္နဲ႕ ေသာက္ေရကို ကိုယ္တိုင္ သယ္ပိုးယူေဆာင္သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင္႕ အဲဒီေနရာကို သြားဖို႕အတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရဖို႕ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳတင္ျပီး လုပ္ထားဖို႔လိုျပီးေတာ႕ ၀င္ေၾကးမွာ လူတစ္ဦးကို ၇ေဒၚလာသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ရက္ကို လူ၂၀ဦးသာ ၀င္ခြင္႕ရေသာ သြားလာခြင္႕ ကန္႔သတ္ထားတဲ႕ ေနရာေဒသ ျဖစ္ပါတယ္.. စိတ္၀င္စားသူ မ်ားျပားလွေသာ္လည္း  ကန္႔သတ္နယ္ေျမ ျဖစ္တာေၾကာင္႔ သြားေရာက္ဖူးသူ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးလွပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ayers Rock (Australia)
အေ၀းက ျမင္ရတဲ႕ ေက်ာက္ၾကီး ဧရာဇလံုတစ္လံုး ေမွာက္ထားသလို

ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ႕ Anangu ေခၚ ဌာေန ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု


ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးကို အေပၚစီးက ျမင္ရပံု


Ayers Rock  ေခၚ Uluru  ဧရာမ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးဟာ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံရွိ လြင္ျပင္ၾကီးေပၚမွာ အျမင္႕ေပ ၁၁၄၂ ရွိျပီး လြင္ျပင္ၾကီးထဲမွာ သူတစ္ခုတည္း ထီးထီးမားမား တည္ရွိေနတဲ႔ ကမၻာ႕အၾကီးဆံုး ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါတယ္.. ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးရဲ႕ လံုးပတ္ဟာ ၆မိုင္ခန္႕ ရွိျပီး ၾကီးမားက်ယ္၀န္းတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီး ျဖစ္တာေၾကာင္႕ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား အားလံုးဟာ ၄င္းေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္တဲ႕အခါ အလြန္ ေသးငယ္သြားတယ္လို႕ ထင္ရပါတယ္.. အာရံုဦးအခ်ိန္ကေန ညေနဆည္းဆာခ်ိန္ထိ ေနအလင္းေရာင္ေပၚမူတည္ျပီး ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးဟာ အနီေရာင္ကေန အညိဳေရာင္ထိ အေရာင္မ်ိဳးစံု ေျပာင္းလဲျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္.. ၄င္းေဒသမွာ ေရွးဦးမဆြကတည္းက ေနထိုင္ခဲ႕ၾကတဲ႕ Anangu လို႔ေခၚတဲ႕ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု တို႕ရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထား ကိုးကြယ္ၾကတဲ႕ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ အဲဒီလူမ်ိဳးစုေတြက သူတို႕ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ႕ ဒီေက်ာက္ေတာင္ၾကီးေပၚက ခရီးသြားေလ႔လာသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကည္႔ရႈသြားလာၾကတာကို ကန္႔ကြက္ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stone Tree (Bolivia)
သစ္ပင္သ႑ာန္ ေက်ာက္တံုးေလျပင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ၾကံ႔ၾကံ႔ခံကာ


ဒီေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးကေတာ႕ လူေတြရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင္႕ မဟုတ္ဘဲ ေလနဲ႕ သဲတို႕ရဲ႕ အင္အားျပင္း တိုက္စားမႈေၾကာင္႕ သစ္ပင္ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္ေပၚလာတာမို႕ Stone Tree ရယ္လို႕ လူသိမ်ားပါတယ္.. ဘိုလီးဘီးယားႏိုင္ငံနယ္စပ္ အက္ေကြေဒါ ကုန္းျပင္ျမင္႔အနီး Siloli   ကႏၱာရထဲမွာ  တည္ရွိျပီး ကမၻာေပၚက အလွဆံုး သဘာ၀ ရႈခင္းတစ္ခုထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ကြင္းျပင္ၾကီးထဲမွာ ထီးထီးမားမား တည္ရွိေနတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးရဲ႕အလွက အံ႔မခန္း ျဖစ္ပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mushroom Rock (Egypt)
မိႈပြင္႕သ႑ာန္ ေက်ာက္ေဆာင္မနက္ခင္းရဲ႔ ေအာက္မွာ


ကမၻာေပၚရွိ ထင္ရွားတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ႕ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက မိႈပြင္႕သ႑ာန္ က်ာက္တံုးျဖစ္ပါတယ္.. rock pedestals လို႕လည္း ေခၚၾကျပီး ၄င္းေက်ာက္ေဆာင္ဟာ ရာသီဥတု အခ်ိန္ကာလတို႕ရဲ႕ တိုက္စားမႈေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ႕ သဘာ၀တရားရဲ႕ အလွပဆံုး ပံုသ႑ာန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္.. ကႏၱာရၾကီးအတြင္းမွာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိေနခဲ႕တဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြဟာ အထက္ေအာင္ မတူညီတဲ႕ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတို႔ရဲ႕ ပြတ္တိုက္မႈေတြေၾကာင္႕ ေက်ာက္ေဆာင္ေအာင္ေျခက ပိုတိုက္စားခံရျပီး အေပၚမွာ ေတာ႕ က်ယ္ျပန္႕တဲ႕ အခုလို မိႈပြင္႕သ႑ာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Melting Shadows (Utah, USA)


လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၀၀ေလာက္က အနယ္က်ျပီး ျဖစ္ေပၚတည္ရွိခဲ႕တဲ႕ ေပေပါင္း ရာခ်ီျမင္႕မားတဲ႕ သဲေက်ာက္လႊာေတြဟာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင္႕ ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာကာ လူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို ခံရတဲ႕ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္..အဲဒီထဲမွာမွ Melting Shadows လို႔ေခၚတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးဟာ နံမည္ေက်ာ္ထင္ရွား လူသိမ်ားပါတယ္..  ၄င္းဟာအေမရိကား (Utah) ယူတားျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္တြင္းမွာ တည္ရွိျပီး ကမၻာေပၚမွာ အၾကမ္းတမ္းဆံုး ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေတြ ရွိတဲ႔ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္.. စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္ျပန္႔ျပီး ပံုသ႑ာန္မ်ားစြာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ား၊ အေပါက္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရႏိုင္ပါတယ္..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Split Apple Rock (New Zealand)
ပန္းသီးထက္ျခမ္းခြဲဘယ္သူကမ်ား ခြဲထားတာပါလိမ္႔


ဒီေက်ာက္ေဆာင္ကိုေတာ႕ ထက္ျခမ္းကြဲ ေနတဲ႔  ပန္းသီးသ႑ာန္ ျဖစ္ေနတာမို႕ Split Apple Rock လို႕ေခၚၾကပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပန္းသီးတစ္လံုးကို ဓားနဲ႕ ထက္ပိုင္းပိုင္းထားသလို ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ ဒီ ပန္းသီးကြဲ ေက်ာက္ေဆာင္ဟာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ Abel Tasman အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ၾကီးမွာ တည္ရွိျပီး စိမ္းျမတဲ႕ ျခံဳပုတ္ေတြ၊ ေရႊေရာင္လႊမ္းေနတဲ႕ သဲေသာင္ကမ္းေျခ၊ ျပာလဲ႕လြင္လြင္ တည္ျငိမ္ေနတဲ႔ ေရျပင္ တို႔ေၾကာင္႔ လွပတဲ႔ ေနရာေဒသ ရႈခင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေလွေလွာ္ၾကသူမ်ား၊ ငါးဖမ္း ၀ါသနာပါသူမ်ား အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ႕ ေနရာျဖစ္တာေၾကာင္႕ ကမၻာလွည္႔ခရီးသြားမ်ား အမ်ားအျပား စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကတဲ႕ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Pinnacles (Australia)
ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထံုးေက်ာက္ေဆာင္ရွည္လိုက္တိုလိုက္ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံ အေရွ႔ပိုင္း  Namburg အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ သဲကႏၱာရထဲမွာ တည္ရွိတဲ႔ ထံုးေက်ာက္လႊာေတြဟာ မိုးေရနဲ႔ ေလတို႔ရဲ႔ တိုက္စားမႈေၾကာင္႔ လွပတဲ႔ ပံုသ႑ာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္.. ဒီေနရာေဒသကို ၁၉၆၀ခုႏွစ္အထိ ဘယ္သူကမွ မသိရွိတဲ႔ သီးျခားနယ္ေျမအျဖစ္ တည္ရွိခဲ႕ေသာ္လည္း ယခုအခါမွာေတာ႔ ခရီးသြား၀ါသနာပါသူ ကမၻာလွည္႔ တိုးရစ္မ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းတဲ႔ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ နံမည္ေက်ာ္ ထင္ရွားလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္.. ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ကို ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ၾကျပီး ကမၻာေပၚရွိ ခရီးသြားေလ႔လာစရာ ေနရာမ်ားထဲမွာ အဓိကေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္.. နံမည္ေက်ာ္ ေဟာလီး၀ုဒ္မွ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူမ်ားဟာလည္း ၄င္းေဒသသို႔ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား လာေရာက္ရိုက္ကူးၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Perce Rock (Canada)
သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေနတဲ႕ စက္ခံုးေပါက္ၾကီးညာဘက္ထိပ္မွာ ရွိေနတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္က ယခင္အခါက တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ကြဲထြက္သြားတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္ကမ္းစပ္သို႕ ဦးတည္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္တန္းၾကီး


အျခား ထူးျခားထင္ရွားတဲ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ တစ္ခုက ကေနဒါႏိုင္ငံ ကြီးဘက္ျပည္နယ္ ကမ္းရိုးတန္းမွာ တည္ရွိေနတဲ႔ Perce Rock  ျဖစ္ပါတယ္.. ကမ္းေျခကို ဦးတည္ျပီး တည္ရွိေနတဲ႕ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္ေဆာင္ထဲမွာလည္း သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ႕ အျမင္႔ေပ ၅၀ရိွ စက္၀ိုင္းခံုး သ႑ာန္အေပါက္ၾကီး ပါရွိပါတယ္.. ယခင္အခါက ၄င္း ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးမွာ စက္၀ိုင္းပံု အေပါက္ၾကီး ၂ခု ရွိခဲ႕ေသာ္လည္း ၁၈၄၅ခု ဇြန္လ ၁၇ရက္ေန႔မွာ စက္၀ိုင္းခံုး အေပါက္ၾကီးတစ္ခုဟာ ပင္မေက်ာက္ေဆာင္ကေန ကြဲအက္သြားခဲ႔ကာ ယခုအခါမွာေတာ႔ က်န္ရွိေနတဲ႔ စက္ခံုးေပါက္ၾကီးဟာ ဒီေရတက္ခ်ိန္မ်ားမွာ ရြက္ေလွတစ္စီး ျဖတ္သန္း သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္၀န္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေရက်ခ်ိန္မ်ားမွာေတာ႔ ၄င္း ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးသို႔ ေျခလ်င္သြားေရာက္ႏိုင္တယ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္.. ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး သဘာ၀ စက္၀ိုင္းခံုးၾကီးတစ္ခု အျဖစ္ထင္ရွားျပီး Perce Rock  ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ႔ အ႔ံဖြယ္ ခုႏွစ္သြယ္ထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Delicate Arch (Utah, USA)
စက္ခံုးပံုသ႑ာန္ ေက်ာက္ေဆာင္ေရွ႔က လူအုပ္နဲ႕ ႏိႈင္းၾကည္႔လိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ျမင္႔တယ္ဆိုတာ သိသာႏိုင္ပါတယ္..


ထူးျခားတင္ရွားတဲ႔ Delicate Arch ဟာ ကမၻာ႔အေက်ာ္ၾကားဆံုး Arches National Park တြင္ တည္ရွိျပီး ၄င္း အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္၇၃၀၀၀ ဧကအတြင္း သဘာ၀အေလွ်ာက္ ၿဖစ္ေပၚေနသည္႔ ထူးၿခားေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ပံုစံ၊ ေပါင္းကူးတံတားသ႑ာန္ ဖြဲ႔တည္ပံုေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ အေရအတြက္မ်ားျပားစြာ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနေသာေၾကာင္႕ ကမၻာ႔အံ႔ဖြယ္တစ္ပါးတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္…  Park အတြင္း အထင္ကရ ေနရာမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ႔  Balabce rock, Skyline Arch, Double Arch ႏွင္႔ Fiery Furnace သို႔ စုစုေပါင္း ၄၁ မိုင္ရွိ ကတၱရာလမ္းၿဖင္႕ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း Delicate Arch မွ Delicate Arch Viewpoint သို႔ ေျမျပင္လမ္းသာ ရွိပါတယ္..  ၄င္းအမ်ိဳးအသား ဥယ်ာဥ္တြင္းရွိ Delicate Arch  သည္ သဘာ၀၏ ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၾကာင္းတရားျဖင္႔ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနေသာ ျပယုဒ္တစ္ခုလည္း အျဖစ္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ယူတားျပည္နယ္ရဲ႕ အမွတ္အသား (Land Mark)  တစ္ခုလည္းျဖစ္ျပီး ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အထူးဆြဲဆာင္မႈ ေကာင္းလွေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္.. ခရီးသြားလာ လည္ပတ္သူ အမ်ားအျပား လာေရာက္ေလ႔ရွိေသာေၾကာင္႕ Arches National Park ဟာ တႏွစ္ပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ၊ တရက္ ၂၄နာရီ ၀င္ခြင္႔ရွိၿပီး visitor center တစ္ခုသာ ခရစ္စ္မတ္ေန႔ တစ္ရက္မွလြဲကာ က်န္ေသာရက္မ်ားမွာ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄:၃၀ အတြင္း သိလိုတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးၿမန္းစံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေႏြရာသီ၌ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားၿပားခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက guide အျဖစ္ ေန႔အခါတြင္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ဗဟုသုတအၿဖစ္ ရွင္းၿပၿပီး ညအခါတြင္ မီးပံုပြဲမ်ား က်င္းပေပးေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

စိတ္ႏွလံုး ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစရွင္။


အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးေသာ သူငယ္ခ်င္း SSY အား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Source and photos from http://www.funonthenet.in and Google

တန္ဖိုးအထားဆံုး အရာဂ်က္သည္ ဘ၀ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ရင္း အလုပ္ထဲမွာဘဲ အခ်ိန္ေတြကို ျမဳပ္ႏွံထားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ႕သည္။ ေမြးရပ္ေျမသို႔ပင္ မေရာက္ႏိုင္တာ အေတာ္ၾကာခဲ႕ျပီ။ သူ႕ဘ၀တြင္ အတိတ္အေၾကာင္း စဥ္းစားဖို႕ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ် မရွိသလို သားႏွင္႕ ဇနီးအတြက္ပင္ အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္အာရံုထဲ ေဇာကပ္လို႕ ေနခဲ႕သည္။ ယခုထက္ ပိုမိုျမင္႕မားေသာ ဘ၀အေျခအေန၊ ယခုထက္ ပိုမုိေအာင္ျမင္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ စသည္႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင္႕သာ သူ႕ဘ၀ကို ေရွ႔ဆက္သြားေနခဲ႕သည္။ က်န္သည္႕အရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးဖို႕ကို သတိမရသလို မေပးႏိုင္ေအာင္လည္း အလုပ္သံသရာမွာ ၀ဲလည္ေနခဲ႕သည္။

တစ္ရက္ သူ႕ေမြးရပ္ေျမတြင္ ေနထိုင္သူ မိခင္ထံမွ သူ႔ဆီ ဖုန္း၀င္လာခဲ႔သည္။ “သားေရ.. ေဘးအိမ္က အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ ေတာ႕ မေန႔ညက ဆံုးသြားတယ္ကြယ္.. ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ သူ႕အသုဘခ်လိမ္႔မယ္.. ” ေမေမ ေျပာမွ သူ႕ငယ္ဘ၀တစ္ခ်ဳိ႕အေၾကာင္း အေတြးထဲ ျဖတ္ခနဲ ၀င္ေရာက္လာရင္း တစ္ခ်ိဳ႕အျဖစ္ပ်က္ေတြကို ဆက္တိုက္ သတိရမိသြားေတာ႕ သူတဒဂၤ တိတ္ဆိတ္သြားမိေတာ႕သည္။ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ.. သူ႔အေပၚမွာ အျမဲတမ္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ သင္ၾကားျပသဖို႕ ၀န္မေလးတတ္ခဲ႔သူ။ သူ႔တြင္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဖခင္မရွိသျဖင္႕ ေဘးအိမ္က အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာ အိမ္တြင္သာ သူငယ္ဘ၀အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္ခဲ႕သည္က မ်ားသည္။ အန္ကယ္က သူ႕ကို ခ်စ္ခင္လွသလို ဘ၀အတြက္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ၊ ေလ႔လာစရာမ်ား အတြက္ ညႊန္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေပး ဆံုးမရာတြင္လည္းေကာင္း အလြန္ေတာ္ပါသည္။

“သား… ဂ်က္ ေမေမေျပာတာ ၾကားရဲ႕လား” ဖုန္းထဲမွ ေမေမ႕အသံ ခပ္က်ယ္က်ယ္ကို ျပန္ၾကားရမွ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ အခ်ိန္ကို သူ႕အသိစိတ္က ျပန္ေရာက္လာရေတာ႔သည္။ “အိုး ေဆာရီး ေမေမ .. ကၽြန္ေတာ္ ၾကားပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို သတိမရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီ ေမေမရယ္.. ၀န္ခံရရင္ သူဆံုးသြားတာၾကာျပီလို႔ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ခဲ႔မိတာ ” သူျပန္ေျပာမိေတာ႕ ေမေမက “ သားက သတိမရေပမဲ႕ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာက သားကို ဘယ္ေတာ႕မွ မေမ႔ဘူးသား… ေမေမ႔ကို ေတြ႔တိုင္း သူက သားဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ အဆင္ေျပရဲ႕လား ေနေကာင္းရဲ႕လား အျမဲတမ္းေမးေလ႔ရွိတယ္။ ျပီးေတာ႕ သားငယ္ငယ္တုန္းက သူ႕ျခံထဲမွာ သူနဲ႕အျမဲတမ္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ႕တဲ႕ အေၾကာင္းေတြ တသသနဲ႕ ေျပာတတ္တယ္ ” ဟု သူ႕ကို ျပန္ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ သူေနတဲ႔ အိမ္အိုၾကီးနဲ႕ ျခံ၀င္းၾကီးကို ငယ္ကတည္းက သေဘာက်တယ္ ေမေမ”

“သားသိတဲ႔အတိုင္း သားေဖေဖဆံုးျပီးေနာက္  အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာဟာ သားကို သူရဲ႕ တကယ္႕သားအရင္းလို ေစာင္႕ေရွာက္ခဲ႕တာပါ။ သားငယ္ငယ္ကတည္းက သူက သားနဲ႕အေဖာ္လုပ္ေပးျပီး သားကို အသိအျမင္ေတြ တိုးတက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ႕တာပါ။ သားဟာ သူ႔ရဲ႕ ပဲ႔ျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈနဲ႕ လံုး၀ မကင္းခဲ႕တာမို႕ သားဘ၀မွာ သူ႕ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈက ေတာ္ေတာ္ အေရးပါခဲ႕တာပါ သားရယ္..”

“ဟုတ္ပါတယ္. ေမေမ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာဟာ သားရဲ႕ လက္ဦးဆရာဆို မမွားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အခုလို စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ လူတစ္လံုး သူတစ္လံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္တာဟာလည္း အန္ကယ္ရဲ႕ သင္ျပမႈေတြေၾကာင္႕ ဆိုတာ ၀န္ခံပါတယ္.. သူဟာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အကုန္ခံျပီး ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးတဲ႕ အခ်က္ေတြ၊ သိသင္႕တာေတြ၊ ေလ႔လာစရာေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ႕တာပါ။ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလုပ္ေတြမ်ားလြန္းျပီး အေ၀းမွာလည္း ျဖစ္ေနေတာ႕ သူ႔ကို ေမ႔ေနခဲ႔မိတာပါ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေမေမရယ္ သား သူ႕ရဲ႕ အသုဘကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ လာခဲ႕ပါမယ္.. ” ဂ်က္ မိခင္ျဖစ္သူကို ကတိေပးလိုက္ျပီး တယ္လီဖုန္းကို ျပန္ခ်လိုက္ကာ အလုပ္လုပ္ဖို႕ အာရံုစုစည္းလိုက္ေသာ္လည္း အာရံုတြင္ အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာ၏ ပံုရိပ္တို႕ကသာ စိုးမိုးလို႕ေနခဲ႔သည္။ သူဘာလို႕မ်ား ဟိုယခင္အခ်ိန္ေတြတုန္းက အန္ကယ္႔ကို သတိမရမိခဲ႕ တာပါလိမ္႔။

ထိုရက္မ်ားတြင္ သူ႔အလုပ္ေတြက မျပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ေအာင္ မ်ားလြန္းလွေသာ္လည္း ေမေမကို ေပးခဲ႔ေသာ ကတိအတိုင္း ေနာက္ေန႔ ေလယာဥ္ျဖင္႕ သူ႔ဇာတိ ေမြးရပ္ေျမသို႔ ထြက္ခြာလာခဲ႔သည္။ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ၏ အသုဘ အခမ္းအနားမွာ လူအနည္းငယ္သာရွိျပီး တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ကပ္စြာျဖင္႔ ျပီးဆံုးသြားခဲ႔ေလျပီ္။ အန္ကယ္သည္ သားေထာက္ သမီးခံလည္းမရွိ၊ ေဆြမ်ိဳး အနည္းငယ္မွာလည္း ဆံုးပါးသြားခဲ႔ၾကသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေသာ အထီးက်န္လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ ဒါေၾကာင္႔မို႕လည္း သူ႔ကို ခင္တြယ္ခဲ႕တာဘဲ ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ အသုဘခ်ျပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေလယာဥ္ျဖင္႕ သူျပန္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ သူငယ္စဥ္က သြားလာ ေဆာ႕ကစားခဲ႔ေသာ၊ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ဆံုးခဲ႕ေသာ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ အိမ္ကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္႕ ၀င္ၾကည္႔ဖို႕ စိတ္ကူးရမိကာ သူမျပန္ခင္ တစ္ညေနမွာ သူ႕ေမေမႏွင္႕အတူ တစ္ဘက္ျခံရွိ အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ႕အိမ္ဘက္သို႕ ကူးလာခဲ႕ၾကသည္။

အိမ္တံခါးရွိရာဆီသို႕ ေလွ်ာက္လာရင္း သူ႔စိတ္ထဲတြင္ လက္ရွိကမၻာမွေနျပီး အျခား ကမၻာတစ္ခုခုကို ေရာက္သြားမိသလို ခံစားလိုက္ရသည္။ သူ႕အာရံုထဲတြင္ သူငယ္က ပံုရိပ္မ်ားက တစ္ခုခ်င္းစီ ရုပ္ရွင္ အေႏွးျပကြက္ျဖင္႕ ျပေနသလို တစ္ကြက္ျခင္း ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ အိမ္တံခါးကို ဖြင္႕၀င္လိုက္သည္တြင္ သူငယ္စဥ္ ေရာက္ေနက် ပံုစံအတိုင္း အိမ္အျပင္အဆင္က ဘာတစ္ခုမွ ေျပာင္းလဲမႈမရွိ။ နံရံေပၚက ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဧည္႔ခန္းထဲရွိ ပရိေဘာဂမ်ား အရာရာအားလံုးသည္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ၾကာသည္႕တိုင္ ယခင္အတုိင္းသာ ရွိေနခဲ႔သည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ယခင္က သူ ေျခရာခ်င္းထပ္ေအာင္ သြားလာ ေဆာ႔ကစားခဲ႔ေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ ထိုစဥ္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈကို ျမင္လိုက္ရသျဖင္႕ သူ႕ေျခလွမ္းေတြ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔သြားေတာ႕ ေမေမက “ ဘာျဖစ္လို႕လဲ သား ” ဟု သူ႕ကို ေမးလိုက္သည္။

“ေသတၱာေလး တစ္လံုး ေမေမ”  သူေျပာလိုက္ေတာ႕ “ဘာေသတၱာလဲ သားရဲ႕ ” ေမေမက နားမလည္ႏိုင္စြာ သူ႔ကို ျပန္ေမးေနေလသည္။ “မဟုတ္ဘူးေမေမ .. ဒီဘီဒိုေလးေပၚမွာ ဟိုးအရင္ကတည္းက ေသတၱာ အေသးေလးတစ္လံုး ရွိခဲ႕တယ္ ေမေမ.. အဲဒီေသတၱာေလးကို အန္ကယ္က ေသာ႕ေလး အျမဲတမ္း ခတ္ထားခဲ႕တာ.. အထဲမွာ ဘာေတြရွိလဲလို႕ အန္ကယ္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးခဲ႕ဖူးတယ္.. ေမးတိုင္းလည္း အန္ကယ္က သူတန္ဖိုးအထားဆံုး အရာေတြ ရွိတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ျပန္ေျဖခဲ႕တယ္.. အန္ကယ္က ေသတၱာေလးကို ဒီအေပၚေလးမွာဘဲ အျမဲတမ္းထားေနက်… အခု အဲဒီေသတၱာေလး မေတြ႔ေတာ႕ဘူး..”

ရွိေနက် ေနရာတြင္ ေသတၱာေလးကို မေတြ႔ေတာ႕သည္ကလြဲ၍ တစ္အိမ္လံုး ရွိသမွ်ပစၥည္းမ်ားအားလံုးမွာ ေနရာပင္ မေရြ႔ဘဲ ယခင္ကအတိုင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႕စိတ္ထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ လွစ္ဟာေနသလို ခံစားရသည္။ ေသတၱာေလးကို အန္ကယ္႕အမ်ိဳးနီးစပ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က လာယူသြားသည္ဟုသာ သူ ေတြးလိုက္မိေတာ႕သည္။ “အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာရဲ႕ ဘ၀မွာ တန္ဖိုးအထားဆံုး အရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိပ္သိခ်င္ခဲ႕ေပမဲ႕ ခုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ သိခြင္႕မရလိုက္ေတာ႔ဘူးေပါ႕ ေမေမ.. ဘယ္ေတာ႕မွလည္း သိခြင္႕ရေတာ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး”  သူစိတ္ပ်က္စြာ ေျပာလိုက္ရင္း “ျပန္ၾကစို႕ ေမေမ ကၽြန္ေတာ္ မနက္အေစာၾကီး လယာဥ္တက္ရမွာမို႕ ေစာေစာအိပ္ေတာ႕မယ္”ဟု တစ္ဆက္တည္း ေျပာလိုက္ကာ အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာ႕ အိမ္ထဲမွ သူတို႕သားအမိ ျပန္ထြက္လာခဲ႕ၾကေလသည္။

သူ ေမြးရပ္ေျမမွ ျပန္လာျပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ အလုပ္မွ အိမ္သို႕ျပန္အလာ သူတို႕အိမ္၏ စာတုိက္ပုံုးထဲတြင္ စာေလးတစ္ေစာင္ကို ေတြ႔လိုက္ရျပီး ၄င္းတြင္ “လက္မွတ္ထိုးျပီးထုတ္ယူရမည္႔ ပါဆယ္တစ္ထုတ္ လာပို႕ေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္ လူတစ္ဦးမွ မေတြ႔သည္႔အတြက္ ဗဟိုစာတုိက္ၾကီးတြင္ ေနာက္သံုးရက္အတြင္း လာေရာက္ ထုတ္ယူပါရန္” ဟူ၍ ေရးသားထားေသာ စာေလးတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ေနာက္ရက္တြင္ သူ အလုပ္သို႕အသြား စာတိုက္ၾကီးကို ၀င္ကာ သူ႔နံမည္ျဖင္႔ ေရာက္ေနသည္ဆိုေသာ ပါဆယ္ထုတ္ကို လက္မွတ္ထိုး၍ ထုတ္ယူလာခဲ႕ေလသည္။ ပါဆယ္ထုတ္မွာ အလြန္ပင္ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီး လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီကတည္းက ပို႕ထားေလသလားဟူ၍ပင္ ေတြးမိေလသည္။ ပါဆယ္ထုတ္ေပၚမွ လက္ေရးမွာလည္း မပီမသျဖစ္ေနျပီး ဖတ္ဖို႕ပင္ ခက္ခဲလြန္းလွေလသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေပးပို႔သူလိပ္စာ ေနရာေပၚတြင္ ေရးထိုးထားေသာ နံမည္ေလးသည္ ဂ်က္၏ အာရံုအလံုးစံုကို ဖမ္းစားထားေလေတာ႔သည္။

ေပးပို႕သူက “မစၥတာ ဟားရိုးလ္ ဘယ္လ္ဆာ

သူ ကားေပၚအေရာက္မွာေတာ႕ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ပါကင္ေလးကို ဆြဲျဖည္လိုက္ေတာ႔ အတြင္းမွ ေရႊေရာင္ေသတၱာေလး တစ္လံုးကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ သူမွတ္မိပါျပီ။ ဒီေသတၱာေလးသည္ အန္ကယ္႔အိမ္က ဘီဒိုေလးေပၚ အျမဲရွိေနက် ေသတၱာေလး ျဖစ္ပါသည္။ ေသတၱာႏွင္႕အတူ စာအိတ္ေလးတစ္လုံးကိုလည္း ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင္႕ သူ  တုန္ရီေသာ လက္အစံုျဖင္႔ စာအိတ္ကေလးအား ေဖာက္ထုတ္လိုက္ကာ အတြင္းမွ စာရြက္ကို ဆြဲထုတ္ကာ ဖတ္လိုက္သည္႔ အခါတြင္ေတာ႔ ကၽြႏု္ပ္ေသဆံုးသြားတဲ႕တစ္ေန႔မွာ ဒီေသတၱာေလးကို အေပၚမွာ ေရးထားတဲ႕ လိပ္စာရွင္ ဂ်က္ ဘဲန္းနက္ထံသို႕ ဆက္ဆက္ပို႕ေပးပါ။ ဒီေသတၱာေလးထဲမွာ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ တန္ဖိုး အထားဆံုး အရာတစ္ခု ရွိေနပါတယ္..”   ဟု ေရးထားျပီး ေသာ႕ေလးတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း စာအိတ္ထဲတြင္ ေတြ႔ရေလသည္။ ေသာ႔ေလးကို ကိုင္ျပီး သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပမႈျဖင္႔ သူ႕ရင္ခုန္သံေတြ တစ္ထိတ္ထိတ္နဲ႕ ျမန္ဆန္လာေတာ႕သည္။

အထဲမွာ ဘာေတြ ရွိေနမွာပါလိမ္႔… သူတစ္သက္လံုး သိခ်င္ခဲ႕တဲ႕ အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာရဲ႕ တန္ဖိုး အထားဆံုး အရာဟာ ဘာမ်ား ျဖစ္ေနမလဲ” စိတ္ထဲ ေတြးမိရင္းမွပင္ သူ႔မ်က္၀န္းမွာ မ်က္ရည္မ်ားက ရစ္ဖြဲ႕လာသည္။  “ အာ္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာဟာ သူ႕အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသူ အေဖာ္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ႕ေသာ္လည္း သူအရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ႕ အန္ကယ္အတြက္ သူဘာတစ္ခုမွ ျပန္လုပ္မေပးျဖစ္ခဲ႕ပါ။ အေဖာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ႕ပါဘဲလားသူ႔ရင္ထဲမွာ တီးတိုး ေျပာေနမိရင္းမွာ ၀မ္းနည္းစိတ္ျဖင္႔ ရင္ထဲ လိႈက္တက္လာခဲ႕သည္။

သူ ဂရုတစိုက္ျဖင္႕ ေသတၱာေလးကို ေသ႔ာတံေလးႏွင္႕ ဖြင္႕အျပီးတြင္ အထဲမွွ ထြက္လာသည္႔အရာက ေရႊအစစ္ျဖင္႕ ျပဳလုပ္ထားေသာ အိတ္ေဆာင္နာရီေလးတစ္လံုး ျဖစ္ေလသည္။ တုန္ယင္ေနေသာ သူ႕လက္အစံုက ေရႊေရာင္နာရီေလးကို ဖြဖြ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ ပြတ္သပ္ေနမိရင္း သူ႕ရဲ႕စိတ္အစဥ္မွာ အတိတ္လြင္ျပင္ဆီသို႕ တစ္ရိပ္ရိပ္ ခရီးႏွင္လွ်က္ ရွိေပျပီ။ “ ငယ္စဥ္ဘ၀က သူနဲ႕အန္ကယ္တို႕ အတူတူ ကုန္ဆံုးခဲ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အတြက္ ခုခ်ိန္မွာ ျပန္လိုခ်င္သည္ ဆိုလ်င္ျဖင္႔္ေတာင္ သူျပန္မရႏိုင္ေတာ႕ျပီ။ အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာဟာ သူ႕အေပၚ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခင္ တန္ဖိုးထားတယ္ ဆိုတာ ဒီနာရီေလးက သက္ေသဘဲ ထင္ပါရဲ႔။”

နာရီေလးကို အျမတ္တႏိုး ကိုင္တြယ္ထားရင္းက အဖံုးေလးကို ေျဖးညင္းစြာ ဖြင္႕ဟလိုက္ေသာအခါ နာရီအေပၚဖံုး၏ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေရးထြင္းထားေသာ စာသားေလးမ်ားမွာ “ ဂ်က္.. မင္းရဲ႕ အခ်ိန္ေတြအတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္..  ဟားရိုးလ္ ဘယ္လ္ဆာ ” ဆိုသည္႔ စာလံုးေလးေတြသာ ျဖစ္ေလသည္။

အိုး.. အန္ကယ္ ဘယ္လ္ဆာ တန္ဖိုးအထားဆံုး အရာက ကၽြန္ေတာ္ရဲဲ႕ အခ်ိန္ေတြတဲ႕လား  သူတန္ဖိုးထားခဲ႕ရတဲ႕ ကၽြန္ေတာ္႔အခ်ိန္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေတြမ်ား ျပန္ေပးဆပ္ခဲ႕ဖူးပါလိမ္႔” တကယ္တမ္းမွာ သူ႔အတြက္သာ အန္ကယ္က အခ်ိန္ေတြကို အမ်ားၾကီး ေပးျပီး သူ႔ကိုု ပဲ႔ျပင္လမ္းျပခဲ႕ျခင္းသာ။ သို႔ေသာ္ သူကေတာ႕ အန္ကယ္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေပးခဲ႕ရေကာင္းမွန္း မသိခဲ႕။ ယုတ္စြအဆံုး သူ႔ မိသားစုအတြက္ပင္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ႕မိပါ။ အန္ကယ္ဘယ္လ္ဆာ၏ နာေရးကို သြားခဲ႔သည္႔ အခ်ိန္တြင္ပင္လ်င္ အိမ္မွာ တစ္ညဘဲအိပ္ခဲ႕ျပီး သူ႔မိခင္ႏွင္႔ပင္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး မေနျဖစ္ခဲ႕ပဲ စီးပြားေရးကိစၥကို ဦးစားေပးကာ  အျမန္ဆံုး ျပန္လာခဲ႕မိသည္။ တကယ္တမ္းေတာ႕ ကိုယ္႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးခဲ႕ၾကသူေတြကို ကိုယ္အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ႕ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္ျပီးေပးသင္႕ၾကပါသည္. ဒါကို သူတို႕ေတြသည္ သိသိရက္နဲ႕ အလုပ္ေတြမအားလို႔၊ အခ်ိန္မရွိလို႕ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ တစ္ပံုၾကီးႏွင္႔ တမင္အခ်ိန္မေပးျဖစ္ခဲ႕သလို၊ အခ်ိန္ေပးဖို႔ ေမ႔ေလ်ာ႕ေနခဲ႕ၾကတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

သူခ်က္ျခင္းဘဲ ရံုးကို ဖုန္းေကာက္ဆက္လိုက္ျပီး “ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ရွိသမွ် အပိြဳင္႕မဲန္႔ေတြအားလံုး ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါ” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္ပါေတာ႔သည္။ “ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆရာ ” တစ္ဘက္က ဖုန္းနားေထာင္ေသာ သူ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးမေလးက နားမလည္ႏိုင္စြာႏွင္႔ ျပန္ေမးေသာအခါ “ ငါ ငါ႔မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးမလို႕။ ငါသူတို႕ကို ပစ္ထားခဲ႕မိတာၾကာျပီ။ တကယ္လို႕မ်ား သူတို႕အထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ငါျဖစ္ေစ ရုတ္တရက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ႕မယ္ဆိုရင္ သူတို႕ကို အခ်ိန္မေပးလိုက္ရတဲ႕အတြက္ ငါေနာင္တ မရခ်င္ဘူး”  ထိုစကားကို ေျပာလိုက္မိေတာ႕ ရင္ထဲတြင္ တင္းၾကပ္ေနမႈတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာေလ်ာ႕သြားခဲ႕ရေတာ႕သည္။ ဘ၀ တိုတိုေလးအတြင္းတြင္ မိမိခ်စ္ခင္ရသူေတြကို အခ်ိန္ေပးႏိုင္ဖို႕လည္း ၾကိဳးစားသင္႔ၾကပါသည္္။ ထိုသူတို႔နဲ႕အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ခြင္႔ရသည္႔ အခ်ိန္မ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ အတြက္ျဖစ္ေစ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည္႔ အခ်ိန္ေတြသာ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလားေလ။


What he valued most (Unknown Author) ကို ဘာသာျပန္ ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္။
ထူးျခားဆန္းျပားတဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားထူးထူးဆန္းဆန္း စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားနဲ႔ ၾကံဆတီထြင္ထားတဲ႔ ကမၻာတစ္လႊားက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါဦးမယ္..


ေၾကာက္စရာ သားရဲတိရိစာၦန္ဒီဇိုင္းနဲ႕ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္

ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္ေပးမဲ႕ဆိုင္ကယ္က သားရဲတိရိစာၦန္ပံုေတြနဲ႔ ၾကီးၾကီးမားမား ဆိုင္ကယ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္..  ဆိုင္ကယ္ေဘးတစ္ဘက္ တစ္ခ်က္မွာ ဦးေခါင္းခြံ ပံုသ႑ာန္မ်ားနဲ႕ တန္ဆာဆင္ထားပါတယ္.. နယူးဂ်ာစီ မွာရွိတဲ႕ Pitstop Motors အေရာင္းျပခန္းမွာ ေရာင္းခ်ထားတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ဒီဇိုင္းျဖစ္ပါတယ္.. ဒီဆိုင္ကယ္မ်ိဳးကေတာ႕ အရပ္ရွည္ရွည္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ဗလေတာင္႔ေတာင္႔ ပုရိသမ်ားနဲ႕ လိုက္ဖက္ပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္.. ဒီဆိုင္ကယ္စီးျပီး လမ္းမေပၚမွာ ေမာင္းမယ္ဆိုလို႕ကေတာ႕ စိတ္၀င္တစား မၾကည္႔ဘဲ ဘယ္သူကမွ ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ႔။


ဂ်ာဂြာ က်ားသစ္ဒီဇိုင္းပံု ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဂ်ာဂြာ က်ားသစ္ပံုသ႑ာန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို အဂၤလန္ Barend Massow Hemmes က ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး တီထြင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ႕အရွည္ဆံုး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဒီဆိုင္ကယ္ကေတာ႕ ကမၻာ႕အရွည္ဆံုး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပါ။ Greg Dunham  ဆိုသူက တီထြင္ထားတာျဖစ္ျပီး အေလးခ်ိန္ေပါင္း ၆၅၀၀ ေပါင္ေလးျပီး ၁၅ေပျမင္႔ကာ ေပ၂၀ ရွည္တယ္လို႕ သိရပါတယ္.. ကမၻာ႕စံခ်ိန္ ဂင္းနက္စ္စာအုပ္မွာ စာရင္းထည္႔သြင္းထားျခင္းခံရတဲ႕ ကမၻာ႕အရွည္ဆံုး ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္.. ေဘးမွာ သာမန္ဆိုင္ကယ္ေလးတစ္စင္းကို ရပ္ထားပါတယ္. အရြယ္အစားကို ယွဥ္ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ဘယ္ေလာက္ၾကီးျပီး ရွည္တယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္.. အခ်ိန္၃ႏွစ္ၾကာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ရတာျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးအားျဖင္႕ ေဒၚလာ၃သိန္း တန္ေၾကးရွိပါတယ္တဲ႕။

Suzuki Biplane ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဒီဆိုင္ကယ္ကေတာ႕ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ တုိက်ဳိမွာ က်င္းပတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျပပြဲမွာ ဆူဇူကီးက ျပပြဲတင္သြင္းတဲ႕ ေတာင္ပံႏွစ္ထပ္ေလယာဥ္ဒီဇိုင္းနဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္.. ႏွစ္ထပ္ ေလယာဥ္ရဲ႕ ဒီဇိုင္းအတုိင္း တည္ေဆာက္ထားတာမို႕ ဒီဆိုင္ကယ္ကို စီးနင္းတဲ႕သူေတြဟာလည္း ႏွစ္ထပ္ေလယာဥ္ကို စီးနင္းရတဲ႕ ခံစားခ်က္အတုိင္း ထပ္တူခံစားရႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး Single Cylinder ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဒီ ၾကီးမားထူးျခားတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ကေတာ႕ အျငိမ္းစား ဂ်ာမန္အင္ဂ်င္နီယာ Franz Langer  ရဲ႕လက္ရာ ျဖစ္ပါတယ္.. ကမၻာ႕အၾကီးဆံုး Single Cylinder ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အျဖစ္ ကမၻာ႕စံခ်ိန္စာအုပ္မွာ ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံထားရတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ဒီဇိုင္း ျဖစ္ပါတယ္..


Flying Motorcycle

သင္ဟာ သည္းထိတ္ရင္ဖို ခံစားခ်က္ကို ႏွစ္သက္သူဆိုရင္ေတာ႕ ဒီေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္က သင္႕ခံစားခ်က္ကို ျပည္႔စံုေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္.. ေျမျပင္ေပၚမွာသာမက ေ၀ဟင္မွာပါ ပ်ံသန္းႏိုင္တဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္.. ေလယာဥ္မွဴးေဟာင္း Larry Neal of Boyd ရဲ႕ လက္ရာျဖစ္ျပီး ဆိုင္ကယ္မွာ တတ္ဆင္ထားတဲ႕ အင္ဂ်င္ဟာ ေလထဲမွာ တစ္နာရီကို မိုင္ ၇၀ ပ်ံသန္းႏိုင္ျပီး ေျမျပင္ေပၚမွာေတာ႕ တစ္နာရီကို မိုင္၆၀ႏႈန္းနဲ႕ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္.. ေစ်းႏႈန္းက ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘီးႏွစ္လံုး ပူးတြဲ ထားတဲ႔ Uno ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဆိုင္ကယ္ဆိုရင္ ေရွ႔ေနာက္ ဘီးႏွစ္လံုး တတ္ဆင္ထားတယ္ လို႕သာ သိသူမ်ားအတြက္ေတာ႕ အနည္းငယ္ထူးဆန္းဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္.. Uno လို႕အမည္ေပးထားတဲ႕ ဒီဆိုင္ကယ္ကေတာ႕ ဘီး၂လံုးစလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ပူးတြဲတတ္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္.. ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကေနဒါ တိုရန္တိုျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပပြဲတစ္ခုမွာ ျပသထားတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္.. ဒီဆိုင္ကယ္ကို တီထြင္တဲ႕သူက အသက္ ၁၈ႏွစ္သာရွိေသးတဲ႕ Ben J. Poss Gulak  ဆိုသူျဖစ္ပါတယ္..

Honda Goldwing ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

ဟြန္ဒါက တီထြင္ထားတဲ႕ Honda Goldwing ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ျပီး ၾကည္႔လိုက္ရင္  ဆိုင္ကယ္လို႔ မထင္ရဘဲ F15 ဖိုက္တာ ဂ်က္ေလယာဥ္နဲ႔သာ တူတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္..
ကမၻာ႕ပထမဦးဆံုး ဆိုင္ကယ္

၈၈၅ခုႏွစ္ ဂ်ာမဏီမွာ ပညာရွင္ Gottlieb Daimler နဲ႔ Wilhelm Maybach  တို႔ စတင္ တီထြင္ထားတဲ႔ ကမၻာ႕ပထမဦးဆံုး ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္သလို  ေလာင္စာဆီသံုး ပထမဆံုး ဆိုင္ကယ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္..


Electric Motorcycle

ေလာင္စာဆီနဲ႕ ေမာင္းႏွင္တာ မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္အား( ဘက္ထရီကို ခ်ာဂ်င္သြင္းျပီး ) ေမာင္းႏွင္တဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္.. သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕  ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ေရး စတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႕ ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ပါတယ္..ဆီမကုန္တဲ႕ ဒီဆိုင္ကယ္ေတာ႕ လိုခ်င္သားေနာ္။


ရွဴးဖိနပ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ ဆိုင္ကယ္

ဒီဆိုင္ကယ္ကေတာ႕ ဖိနပ္ အေရာင္ျမွင္႔တင္ေရးအတြက္ ေၾကာ္ျငာအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ Dale Murray ရဲ႕ လက္ရာ ရွဴးဖိနပ္ပံု ဆိုင္ကယ္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ပါတယ္.. ခ်ီကာဂို ျမိဳ႕တြင္းမွာ လွည္႔လွည္ ေမာင္းႏွင္ရင္း ဖိနပ္ ေၾကာ္ျငာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာတြန္းဒီဇိုင္းနဲ႕ ဆိုင္ကယ္

သင္ဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္တစား ၾကည္႔ရႈတာ အာရံုစိုက္တာကို ခံယူလိုတဲ႕သူ ျဖစ္တယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ ဒီထူးထူးဆန္းဆန္း ကာတြန္းဒီဇိုင္းေတြနဲ႕ ဆိုင္ကယ္ကို စီးၾကည္႔ပါလို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္တဲ႔..  ဒီဆိုင္ကယ္နဲ႕  ဟိုင္းေ၀းလမ္းေတြေပၚမွာ စတိုင္က်က်ေလး ေမာင္းဖို႕ စိတ္ကူးရွိသူမ်ား ေစာေစာစီးစီး ၾကိဳတင္စာရင္းေပးလို႕ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါျပီတဲ႕။ လူကိုၾကည္႔မၾကည္႔ေတာ႕ မသိဘူး.. ဆိုင္ကယ္ကိုေတာ႕ လူတိုင္းက စိတ္၀င္တစား ၾကည္႔ၾကမွာ ေသခ်ာတယ္ေနာ္ :)    :)
ဆိုင္ကယ္ဒီဇိုင္း အလန္းမ်ားနဲ႕ ကမၻာပတ္ႏိုင္ၾကပါေစရွင္။
Source from http://www.funonthenet.in


ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းႏွစ္သြယ္ဂ်ယ္ရီဆိုတဲ႔သူဟာ အရာရာကို အေကာင္းျမင္တတ္ျပီး သူတစ္ပါးကိုလည္း ကူညီတတ္တဲ႕သူျဖစ္ကာ စိတ္ထားေကာင္းတဲ႕ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္.. သူဟာ ျပႆနာတိုင္းကိုလည္း အေကာင္းျမင္တဲ႔ ရႈေဒါင္႕ကေနၾကည္႔ျပီး ေျပာဆို ေျဖရွင္းတတ္သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင္႔လည္း သူဟာ သူအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေအာင္ေတာ္တဲ႔ မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အားလံုးက သတ္မွတ္လက္ခံထားရသူ ျဖစ္ေနပါတယ္.. ဆိုင္မွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ႕ သူ႕လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းေတြအားလံုး၊ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ အားလံုးက ဂ်ယ္ရီကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကျပီး ဂ်ယ္ရီ႔ညႊန္ၾကားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို စိတ္ပါလက္ပါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တတ္ၾကတယ္.. ဘာေၾကာင္႕လဲ? ေမးခ်င္စရာပါ.. တစ္ျခားေၾကာင္႕ မဟုတ္ပါဘူး.. ဂ်ယ္ရီရဲ႔ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ႔ စိတ္ေန သေဘာထားေၾကာင္႕ပါဘဲ။ ဒီအေကာင္းျမင္စိတ္ေၾကာင္႕ဘဲ သူဟာ အျခားသူေတြရဲ႕ စိတ္ခြန္အားကို ျမွင္႕တင္ေပးႏိုင္တဲ႕ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနတာပါဘဲ။
အလုပ္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ျပႆနာတစ္ခုခုနဲ႕ ၾကံဳေတြ႔ျပီ၊ စိတ္ဆိုးစရာတစ္ခုခုနဲ႕ ေဒါသတၾကီးျဖစ္ေနျပီ ဆိုရင္ ဂ်ယ္ရီက အေကာင္းဘက္ကေန ၾကည္႔ျပီး ဘယ္လို သေဘာထားသင္႕တယ္၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္  ဆိုတာကို ေျဖာင္းျဖေျပာဆို အၾကံေပးတတ္ပါတယ္.. သူေပးတဲ႕အၾကံ၊ သူေျပာျပတဲ႕ သေဘာထား ေတြေၾကာင္႕လည္း ျပႆနာဟာ ေျပလည္သြားတတ္သလို ေဒါသတၾကီး ျဖစ္ေနသူေတြ ဆိုရင္လည္း စိတ္ေျပျငိမ္းေအး သြားတတ္ၾကပါတယ္… ဒီလိုအရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနတဲ႕ ဂ်ယ္ရီဟာ ကၽြန္ေတာ႔အတြက္ေတာ႔ စိတ္၀င္တစား စပ္စုေမးျမန္းခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနမိေတာ႔တာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင္႔လည္း တစ္ေန႔မွာ အလုပ္အားခ်ိန္ ခဏရတုန္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဂ်ယ္ရီ႕ဆီသြားျပီး ေမးခြန္းေတြေမးမိပါတယ္။
“ဂ်ယ္ရီ လူတစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္တုိင္းေတာ႕ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ မလြယ္ဘူးလို႕ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္မိတယ္.. ဒါေပမဲ႕ ခင္ဗ်ားကေတာ႕ ဘယ္အရာမဆို အေကာင္းျမင္တတ္လြန္းတယ္ဗ်ာ… ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုမ်ား ဒီလို အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သိခ်င္ပါတယ္.. ”
ကၽြန္ေတာ္႔အေမးကို ဂ်ယ္ရီက “ မနက္ခင္းတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ရာက ႏိုးတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္႔ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေမးပါတယ္.. ဂ်ယ္ရီ မင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းႏွစ္လမ္းရွိတယ္.. ေကာင္းတဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေရြးမလား၊ မေကာင္းတဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေရြးမလားလို႕ ေမးျပီး  ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းတဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို သတိေပးပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀မွာ မေကာင္းတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ ျပႆနာ တစ္ခုခုနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရတိုင္း အဲဒီျပႆနာရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ၊ ဒုကၡေပးမႈကို ခံယူျပီး စိတ္ဆင္းရဲေနမလားး၊ အဲဒီျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းဖို႔ အေကာင္းဘက္ကေန ရႈျမင္ျပီး ေျဖရွင္းမလား ဒီလိုေမးျပီး အဲဒီ လမ္းႏွစ္သြယ္ထဲကမွ ကၽြန္ေတာ္က အေကာင္းဘက္ကေနၾကည္႔ျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ေျပလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္႔လိုဘဲ တစ္ျခားသူေတြကို ကိစၥတစ္ရပ္ကို လမ္းႏွစ္သြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာျပျပီး ဘယ္လမ္းက ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္သင္႔တယ္ဆိုတာ သူတို႕သိလာေအာင္  ေျပာဆို လမ္းေၾကာင္းေပးပါတယ္.. ”
“ခင္ဗ်ားေျပာတာ မွန္ပါတယ္ ဂ်ယ္ရီ.. ဒါေပမဲ႕ တကယ္ေတာ႕ အရာရာတိုင္းကို အေကာင္းျမင္ႏိုင္ဖို႕ လိုက္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ တကယ္ေတာ႕ မလြယ္လွဘူးေနာ္. ” ကၽြန္ေတာ္က ထပ္ျပီး အထြန္႔တက္လိုက္ပါတယ္..
“ဟုတ္ပါတယ္.. မလြယ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္.. ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႕ ျပႆနာတိုင္းမွာ ဘယ္လုိရႈျမင္သံုးသပ္မလဲ ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္စရာရွိပါတယ္.. ေကာင္းတဲ႕စိတ္နဲ႕ ရႈျမင္သံုးသပ္မလား၊ မေကာင္းတဲ႔စိတ္နဲ႕ သံုးသပ္မလား.. သင္ဘာကို ေရြးေရြး၊ သင္ျပန္ရလာမဲ႕ ရလဒ္ကေတာ႔ သင္ေရြးခ်ယ္တဲ႔အတိုင္း ျဖစ္မွာပါဘဲ… ေကာင္းတဲ႔စိတ္နဲ႕ အရာရာကို ၾကည္႔ႏိုင္လာရင္ သင္႔မွာ ပူပင္ေသာကနည္းျပီး စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္.. မေကာင္းတဲ႔စိတ္နဲ႕ ရႈျမင္သံုးသပ္ရင္ သင္႔စိတ္ဟာ ပူေလာင္ဆင္းရဲေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္.. ေနာက္ဆံုးေတာ႕ သင္ေရြးခ်ယ္တဲ႔လမ္းဟာ သင္ရဲ႕ ဘ၀ေနနည္း ျဖစ္ပါတယ္.. ”
ဂ်ယ္ရီရဲ႕ စကားက ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ စိတ္တံခါးေတြကို ပြင္႕သြားေစသလိုပါဘဲ.. လင္းခနဲ ခံစားလိုက္ရတယ္.. သူေျပာတဲ႔  ေရြးခ်ယ္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သေဘာက် လက္ခံမိပါတယ္.. ဂ်ယ္ရီ႔ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျပီး သူ႕ကိုႏႈတ္ဆက္လို႔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ျပန္၀င္လာခဲ႕ေပမဲ႔ သူေျပာလိုက္တဲ႔ စကားေတြက ကၽြန္ေတာ္႔နားထဲ ၾကားေယာင္ေနမိတုန္းပါဘဲ။

ဒီလိုနဲ႕ မၾကာခင္မွာ စားေသာက္ဆုိင္၀န္ထမ္း ဘ၀ကေန ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ထြက္ျပီး ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ်လုပ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္… ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ျဖစ္ေတာ႕ ဂ်ယ္ရီနဲ႕လည္း အေတြ႔နည္းသြားခဲ႕ေပမဲ႕  ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို မၾကာခဏ သတိရေနမိပါတယ္.. အထူးသျဖင္႔ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀မွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႔လာတဲ႕ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပိုျပီး သတိရတတ္ပါတယ္.. ဂ်ယ္ရီေျပာခဲ႕တဲ႔ စကားေတြေၾကာင္႕လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ အခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေျခအေနေတြကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ၾကည္႔ျပီး ေနထိုင္တတ္လာပါတယ္. ေျဖရွင္းတတ္လာတယ္.. ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ဘယ္လမ္းကို ေရြးသင္႔တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားတတ္ခဲ႔ပါတယ္။
ဂ်ယ္ရီနဲ႔မေတြ႔တာ ႏွစ္အေတာ္ေလး ၾကာျပီးေနာက္မွ မထင္မွတ္ဘဲ ဂ်ယ္ရီ႔အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ၾကားလိုက္ရပါတယ္.. တစ္ခုေသာရက္ရဲ႔  မနက္ေစာေစာမွာ ဂ်ယ္ရီဟာ ထံုးစံအတိုင္း စားေသာက္ဆိုင္ကို ၾကည္႔ရႈကြပ္ကဲဖို႕ ဘယ္သူမွ မေရာက္ခင္ အရင္ဆံုးေရာက္တတ္တဲ႕ အက်င္႔အတိုင္း ေနာက္ေဖးတံခါးကေန ဆိုင္အတြင္းကို ေသာ႔ဖြင္႔ ၀င္ေရာက္သြားခဲ႕ပါတယ္..  တံခါးကိုေတာ႔ အျခား၀န္ထမ္းေတြ ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ ဖြင္႔ထားခဲ႔ပါတယ္.. ဆိုင္ထဲမွာ ေရာက္သြားျပီးတဲ႕ေနာက္ သူဖြင္႔ထားခဲ႔တဲ႔ ေနာက္ေဖးတံခါးကေန ေသနတ္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ႕ ဓားျပသံုးေယာက္ဟာ တိတ္တဆိတ္ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ပါတယ္.. ဓားျပေတြဟာ မီးခံေသတၱာကို ဖြင္႔ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတုန္း ဂ်ယ္ရီက အေပၚထပ္က ဆင္းအလာ ဓားျပေတြကို အေတြ႔မွာ ရုတ္တရက္ ထိတ္လန္႕ျပီး သူ႕လက္ထဲက ကိုင္လာတဲ႕ ပစၥည္းေတြ ျပဳတ္က်သြားေတာ႕ ဓါးျပေတြလဲ လန္႔ျဖတ္ျပီး သူ႔ကို ေသနတ္နဲ႕ပစ္ခ်လိုက္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ႕ၾကတယ္တဲ႔။ အဲဒီမွာ ဂ်ယ္ရီဟာ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရသြားခဲ႕ပါတယ္.. ဒါေပမဲ႕ ကံေကာင္းစြာနဲ႔  အျခားသူေတြရဲ႔ ကူညီမႈနဲ႔ သူ႔ကို ေဆးရံုကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။
၁၈နာရီၾကာ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ႕ရျပီး သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႔ ေစာင္႔ေရွာက္ ကုသမႈ ခံယူရျပီးတဲ႔ေနာက္ ေဆးရံုကေန ဆင္းခြင္႔ရခဲ႔ပါတယ္..  သူေဆးရံုကဆင္းျပီး ၆လေလာက္ၾကာမွ အဲဒီသတင္းကို ၾကားျပီး ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ယ္ရီ႔ဆီ ေရာက္သြားခဲ႕ပါတယ္.. ဂ်ယ္ရီ႔ကိုေတြ႔ေတာ႕ ဘယ္လိုေနလဲ.. ေနလို႕ေကာင္းရဲ႕လား” ဆိုျပီး ႏႈတ္ဆက္စကား စေျပာေတာ႕ ဂ်ယ္ရီက ျပဳးျပံဳးရယ္ရယ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္႕ကို ေနေကာင္းေၾကာင္း တံု႔ျပန္ျပီး သူရဲ႕ အမာရြတ္ကို ၾကည္႔မလား လို႕ ေမးပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္က မၾကည္႔ေတာ႕ပါဘူးလို႕ ျပန္ေျပာလိုက္ေပမဲ႕ အဲဒီ ဓားျပေတြကို ေတြ႔တဲ႕အခ်ိန္မွာ စိတ္ထဲ ဘယ္လိုခံစားရသလဲလို႕ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေမးမိပါတယ္။ ဂ်ယ္ရီ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ျပန္ေျပာတာက “အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္႔အေတြးထဲ၀င္လာတာက ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေနာက္ေဖးတံခါးကို ပိတ္ခဲ႕ဖို႕သင္႔တယ္ ဆိုတာရယ္ ျပီးေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေသနတ္ပစ္ခံရျပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚလွဲက်ေနခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိတာက ငါ႔မွာ ေရြးစရာ လမ္းႏွစ္ခု ရွိတယ္.. ငါ္ ေသခ်င္သလား ဆက္ျပီး အသက္ရွင္ခ်င္ေသးသလား ဆိုတာကိုပါဘဲ။ ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႔ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမိတယ္.. ငါမေသခ်င္ေသးဘူး ငါအသက္ရွင္ခ်င္ေသးတယ္ လို႕ ကၽြန္ေတာ္႔စိတ္ထဲကေန ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာေနမိတယ္..” လို႔ ဂ်ယ္ရီက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ရွင္းျပေနပါတယ္။
“ခင္ဗ်ား အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ေၾကာက္တဲ႕စိတ္ေတြ မျဖစ္မိဘူးလား… ျပီးေတာ႕ ခင္ဗ်ား ဒီေလာက္ဒဏ္ရာျပင္းတာ သတိေမ႔မသြားခဲ႔ဘူးလားဗ်ာ” ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကို ေမးလိုက္မိျပန္ပါတယ္..
“ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ သတိ မရတစ္ခ်က္ ရတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနခဲ႕တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္႔မိတ္ေဆြေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေဆးရံုပို႕ေတာ႕ ေဘးကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ အားေပးလာၾကတယ္.. အဲဒီအသံေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္ နားထဲမွာ ၾကားလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္.. ဒါေပမဲ႕ ေဆးရံုထဲေရာက္လို႕ အေရးေပၚအခန္းထဲကို တြန္း၀င္သြားၾကတဲ႕အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ သူနာျပဳေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚက အရိပ္အေယာင္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းျမင္လိုက္ရတဲ႔ အခ်ိန္မွာေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းကို ေၾကာက္ရြံ႔သြားခဲ႔မိတယ္.. .. ခင္ဗ်ားသိလား.. ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေတြ႔လိုက္တာက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေသလူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သေဘာထားေနၾကျပီ ဆိုတာပါဘဲ.. ကၽြန္ေတာ္ရလိုက္တဲ႔ ဒဏ္ရာက သိပ္ျပင္းထန္လြန္းေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္အသက္ရွင္မယ္လို႕ သူတို႕က မထင္ေတာ႕ဘူးေလ…  ”
“ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္ခဲ႔သလဲ” ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္တစား ေမးလိုက္မိပါတယ္။
“ဒီေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ရွင္ခ်င္စိတ္ ရွိေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိေအာင္ လုပ္ရေတာ႕မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးလိုက္မိတယ္.. အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္႔ကို  ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဓာတ္မတည္႔တဲ႕ ပစၥည္းတစ္ခုခုမ်ား ရွိသလားလို႕ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအာ္ေမးပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ တုံ႔ျပန္မႈရွိမရွိကို ဆရာ၀န္ေတြေရာ၊ သူနာျပဳေတြပါ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနခဲ႕ၾကပံုရပါတယ္..  ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခု တုံ႔ျပန္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္.. အားလံုးက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ တံု႕ျပန္မႈကို ေစာင္႕ၾကည္႔ေနၾကတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲက ထင္ေနတယ္ေလ.. အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္႔အေနအထားကလည္း တစ္ခုခု တံု႔ျပန္ဖို႔မေျပာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္႔မွာ အသိအာရံုက လြတ္ထြက္သြားေတာ႕မတတ္ေတာင္ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္..  ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အေတြးထဲ ေရာက္လာတာက ငါ ဆက္ျပီး အသက္ရွင္မလား၊ အေသခံလိုက္ေတာ႕မလား ဆိုတာပါဘဲ… ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်င္ေသးဘူးေလ.. အသက္ရွင္ခ်င္ေသးတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ အသက္ရွင္ကို ရွင္ရဦးမယ္.. ဒီလို အေတြးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ရွိသမွ်အားကို ညွစ္ထုတ္လိုက္ျပီး “ရွိတယ္.. က်ည္ဆန္ ” လို႕ က်ံဳးေအာ္ပစ္လိုက္ပါတယ္..”

ကၽြန္ေတာ္႔စိတ္ထဲမွာလည္း ဒီတစ္ၾကိမ္မွာလည္း ေရြးစရာ လမ္း၂ခုထဲက အသက္ရွင္ဖို႕လမ္းကို ငါေရြးမယ္.. ငါ႕ကို မင္းတို႕ ခြဲစိတ္ကုသရမယ္.. ငါမွ မေသေသးတာ.. ငါအသက္ရွင္ရဦးမယ္လို႕ ဆက္ခါဆက္ခါ ေျပာေနခဲ႕ပါတယ္.. ဒါနဲ႔ဘဲ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္စြာ ခြဲစိတ္ကုသမႈနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ႕ပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္႔ကို ကုသေပးလိုက္တဲ႔ ဆရာ၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈက တကယ္ကို အံ႔ၾသစရာပါဗ်ာ.. တကယ္႔ကို ေက်းဇူးတင္စရာပါ။ သူတို႕ရဲ႕ ကုသမႈေၾကာင္႕ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ျပန္ရွင္လာရသလို ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ မေသခ်င္ေသးတဲ႔ စိတ္အင္အားၾကီးမားမႈကလည္း ကၽြန္ေတာ္အသက္ျပန္ရွင္လာေအာင္ တြန္းအားေပးလိုက္တဲ႕ အရာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ” လို႕ ေျပာျပီး ဂ်ယ္ရီက သူ႕အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္.. ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္တဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈအျပင္ ဂ်ယ္ရီရဲ႕ အသက္ရွင္သန္ဖို႕ကို လိုလားတဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ သူရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကသာ သူ႔အသက္ကို ကယ္လိုက္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တကယ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္လိုက္မိတာပါဘဲဗ်ာ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈဟာ ေသျခင္းတရားကိုေတာင္ ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ အံ႕ၾသစရာဘဲ မဟုတ္ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ဘ၀မွာ ၾကံဳလာတဲ႕ အေျခအေနေတြမွာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိေနပါတယ္.. ဘယ္လမ္းကို ေရြးမလဲ။ သင္ဘယ္လို ရွင္သန္ေနထိုင္မလဲ… အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႕လား၊ အဆုိးျမင္စိတ္နဲ႕လား… သင္ေရြးခ်ယ္တဲ႕အတိုင္း၊ သင္႔သေဘာထား အတိုင္း သင္ေနထိုင္တဲ႔ဘ၀မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

WE HAVE TWO CHOICES ( UNKNOWN AUTHOR) ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။

စိတ္အင္အားျဖင္႔ အရာရာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစရွင္။